Politikas mērķis: attīstīt vienota sabiedriskā medija modeli un darbību digitālajā vidē atbilstoši sabiedriskā pasūtījuma plānam. Nostiprināt kvalitātes vadību sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Attīstīt no politiskas, ekonomiskas, atsevišķu interešu grupu un citādas iejaukšanās brīvus sabiedriskos elektroniskos plašsaziņas līdzekļus. Nodrošināt viedokļu daudzveidību un objektivitāti, pienācīgu precizitāti un neitralitāti sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās. Veicināt sabiedrības izpratni par Latviju kā tiesisku un nacionālu valsti, stiprināt latvisko identitāti, latviešu valodas, tai skaitā latgaliešu rakstu valodas un latviešu zīmju valodas, lietojumu, veicināt sabiedrības saliedētību uz valsts valodas pamata, popularizēt nacionālo kultūru, mākslu un tradīcijas, sekmēt to uzturēšanu un izkopšanu, atbalstīt demokrātisku patriotismu, padziļināt izpratni par tiesiskumu, nacionālajām vērtībām, Latvijas valsts un tās reģionu, latviešu un lībiešu tautu un Latvijas mazākumtautību vēsturi un ikdienu / Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums; Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018. – 2022. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)*

Plānotā vērtība (2022)**

Sabiedrības uzticēšanās sabiedriskajai televīzijai (uzticas/daļēji uzticas no kopējā skaita) (%)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018. – 2022. gadam

86

86

Sabiedrības uzticēšanās sabiedriskajam radio (uzticas/daļēji uzticas no kopējā skaita) (%)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018. – 2022. gadam

83

83

Sabiedrības uzticēšanās LSM.LV (uzticas/daļēji uzticas no kopējā skaita) (%)

Elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018. – 2022. gadam

77

77

Valdības rīcības plāns

165.1., 166.3.

Piezīmes:

* Pētījums par Latvijas iedzīvotāju mediju satura lietošanas paradumiem un sabiedrības vajadzībām, Latvijas Fakti, 2020. Latvijas Televīzijas zīmolu, raidījumu un auditorijas pētījums, Civitta 2020.

** Plānotās vērtības rādītāji tiks iestrādāti nozares plānošanas dokumentos.

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada     plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

-

-

37 751 774

37 672 924

37 140 074

-

-

11

11

11

01.00.00  Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes darbības nodrošināšana

-

-

603 959

603 959

603 959

-

-

11

11

11

02.00.00  Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Radio

-

-

12 692 193

12 506 543

12 302 193

-

-

-

-

-

03.00.00  Sabiedriskā pasūtījuma īstenošana Latvijas Televīzijā

-

-

24 455 622

24 562 422

24 233 922

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Radioprogrammu raidapjoms stundās (skaits)

-

-

44 083

44 083

44 203

Televīzijas programmu raidapjoms stundās (skaits)

-

-

17 520

17 520

17 568