Darbības mērķis: izpildīt likumu “Par Centrālo vēlēšanu komisiju”

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada     plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

654 146

466 021

1 190 013

3 601 685

3 302 096

20

21

21

21

21

01.00.00 Vispārējā vadība

654 146

466 021

478 890

478 890

478 890

20

21

21

21

21

02.00.00 Saeimas vēlēšanas

-

-

-

3 122 795

-

-

-

-

-

-

03.00.00 Pašvaldību vēlēšanas

-

-

711 123

-

-

-

-

-

-

-

05.00.00 Eiropas Parlamenta vēlēšanas

-

-

-

-

2 823 206

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Organizētās vēlēšanas (skaits)

-

-

1

1

1

Parakstu vākšanas sistēmas nodrošinātie pieslēgumi (skaits)

934

1 070

1 070

1 070

1 070

Darbam vēlēšanu komisijās atbilstoši sagatavoti vēlēšanu komisiju locekļi (skaits)

238

238

7 525

7 917

75 35

Vēlēšanu rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc lēmuma pieņemšanas (dienas)

-

-

3

3

3

Vēlēšanu provizorisko rezultātu publicēšanas maksimālais laiks pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas (stundas)

-

-

10

10

10

Sagatavotas publikācijas un reklāmas materiāli mājaslapai, presei un sociālajiem tīkliem (skaits)

211

138

450

479

476