Politikas mērķis: veicināt lauku iedzīvotāju spēju, prasmju un zināšanu attīstību, lai radītu plašākas iespējas ienākumu gūšanai un nodarbinātībai laukos / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2016)

Plānotā vērtība

(2017)

Valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē pamatstudijās, maģistratūrā un doktorantūrā (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017.‑2019.gads

2 704

2 615

Valsts budžeta finansētas mācību vietas Bulduru Dārzkopības vidusskolā (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2017. 2019.gads

1431

178

1 vietu skaits Bulduru Dārzkopības vidusskolā tai esot Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošai profesionālās izglītības iestādei

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 729 753

7 725 256

10 427 280

10 347 281

10 659 428

-

-

-

-

-

22.01.00 Profesionālā izglītība

-

-

644 767

644 767

644 767

-

-

-

-

-

22.02.00 Augstākā izglītība

7 579 841

7 579 841

9 134 534

9 054 534

9 054 534

-

-

-

-

-

22.05.00 Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai

149 912

145 415

149 912

149 912

149 912

-

-

-

-

-

22.06.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošana

-

-

498 067

498 068

810 215

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Zemkopības ministrijas jomas augstākās  izglītības  iestādes (skaits)

1

1

1

1

1

Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centram reģionālo nodaļu un konsultāciju biroji reģionos un Meža konsultāciju pakalpojumu centri (skaits)

68

68

68

68

68

Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātniskās institūcijas (skaits)

4

4

4

4

4

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ar augstāko izglītību sagatavotie speciālisti (absolventi) (skaits)

935

905

900

880

875

Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits)

606

606

606

606

606