Politikas mērķis: komercdarbībai labvēlīga ˗ stabila un efektīva tiesiskā vide Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2018.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Vidējais maksātnespējas procesa ilgums (gadi)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

1,67

 

1,3

 

Maksātnespējas procesa izmaksas (izmaiņas centos no viena euro attiecībā pret iepriekšējo gadu)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

2,17

1,39

Sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem (%)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

10,0

 

23,0

 

Elektroniski saņemtie pieteikumi pakalpojumu saņemšanai Uzņēmumu reģistrā (%)

-

40,0

 

60,0

 

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 039 888

8 780 802

8 033 986

7 869 358

7 833 358

228

249

238

238

238

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

3 788 003

4 988 100

4 325 741

4 172 651

4 172 651

178

189

178

178

178

06.03.00 Maksātnespējas procesa pārvaldība

1 253 034

1 936 910

1 659 735

1 697 155

1 697 155

50

60

60

60

60

06.04.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds

1 328 291

1 701 724

1 947 000

1 947 000

1 947 000

-

-

-

-

-

06.05.00 Maksātnespējas procesa izmaksas

9 780

21 126

16 552

16 552

16 552

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

333 643

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

19 938

29 000

84 958

36 000

 

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

307 199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

103 942

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Administratora atlīdzības segšana, komersantu skaits

15

22

14

14

10

Pārējo administrācijas izmaksu segšana, komersantu skaits

0

4

3

3

3

Gadā pārbaudīto maksātnespējas procesu skaits no visiem pasludinātajiem maksātnespējas procesiem, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā

199

280

260

250

250

Elektroniski saņemto reģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%) no kopējā saņemto pieteikumu skaita

47,0

60,0

 65,0

68,0

80,0

Kvalitātes rādītāji

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā Maksātnespējas risinājumi (vieta)

44

43

54

50

46

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā Uzņēmējdarbības uzsākšana (vieta)

22

21

24

10

10