Politikas mērķis: Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību/Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017 – 2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

 1.Vidējais ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam

4,1

4,9

  2.Reģistrēto ugunsgrēku skaita dzīvojamās mājās izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam

5,65

-0,8

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

69 067 803

67 031 263

58 878 685

50 499 595

52 113 897

3136

3136

3136

3136

3136

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

65 427 621

62 144 254

56 661 772

50 107 126

52 113 897

3136

3136

3136

3136

3136

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

47 718

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.08.00 Programmas "Eiropas civilā aizsardzība" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

18 564

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

79 774

1 599 465

1 145 879

229 482

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

 

868 028

936 152

155 348

 -

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

3 454 995

2 408 356

-

-

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

39 131

11 160

40 067

7639

 -

-

-

-

-

-

73.09.00 Amerikas Savienoto Valstu Valdības finansētie projekti

-

-

94 815

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)

92

92

92

92

92

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)

782

787

798

798

798

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

-

 7450

7400

7400

7400

Ugunsgrēki dzīvojamās mājās (skaits)

-

 2700

2650

2650

2650

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)

9152

-

-

-

-

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes/ (skaits) (tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)1

-

7200/600

7500/700

7500/700

7500/700

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos

-

22

25

25

25

Speciālisti, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

35

47

43

43

43

Kvalitātes rādītāji

Facebook  sekotāji (skaits)2

6315

4358

5058

4408

4408

Twitter konta sekotāji (skaits)3

14 297

14 200

14 300

14 400

14 400

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)”;

2 pieejams: https://www.facebook.com/Latvianfirefighters/

pieejams:  https://twitter.com/ugunsdzeseji