Politikas mērķis: Nodrošināt savlaicīgu un kvalitatīvu ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbu veikšanu, valsts ugunsdrošības uzraudzības veikšanu, kā arī vadīt, koordinēt un kontrolēt civilās aizsardzības sistēmas darbību/Ministru kabineta 2010.gada 27.aprīļa noteikumi Nr.398 “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta nolikums”, Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017 – 2019.gadam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbības stratēģija 2017.-2019.gadam.

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2016)

Plānotā vērtība (2018)

Vidējais ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits uz 100 000 iedzīvotāju

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam.

5

4,9

Reģistrēto ugunsgrēku skaita dzīvojamās mājās izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017. – 2019.gadam.

-

-0,8

Valdības rīcības plāns

85.3.

 

 

2016. gads (izpilde)

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

60 574 677

64 900 058

67 031 263

51 605 941

50 836 336

3137

3136

3136

3136

3136

07.00.00 Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība

55 196 211

61 417 067

62 144 254

50 975 851

50 836 336

3137

3136

3136

3136

3136

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

-

28 149

-

-

-

-

-

-

-

-

67.12.00 Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instrumenta projektu un pasākumu īstenošana

90 798

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.02.00 Atmaksa valsts pamatbudžetā par 3.mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmas fondu finansējumu (2007-2013)

1 106 277

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

202 962

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69.07.00 Pārrobežu sadarbības programmu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

1 599 465

208 528

-

-

-

-

-

-

69.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2014-2020)

-

-

868 028

407 480

-

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

85 400

3 454 842

2 408 356

-

-

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

-

-

11 160

14 082

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

3 893 029

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo (skaits)

92

92

92

92

92

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta specializētie transportlīdzekļi (skaits)

775

782

787

798

798

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Ugunsgrēki (bez kūlas ugunsgrēkiem) (skaits)

-

-

 7450

7400

7400

Ugunsgrēki dzīvojamās mājās (skaits)

-

-

 2700

2650

2650

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)

7925

 

6950

 

-

-

-

Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes/ (skaits) (tai skaitā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas) (skaits)1

-

-

7200/600

7500/700

7500/700

Veikta izglītojošu pasākumu rīkošana un dalība trešo pušu organizētajos informatīvi izglītojošajos pasākumos

-

-

22

25

25

Speciālisti, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību programmā “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (skaits)

47

41

47

43

43

Kvalitātes rādītāji

Facebook  sekotāji (skaits)2

4258

4308

4358

5058

4408

Twitter konta sekotāji (skaits)3

14 000

14 100

14 200

14 300

14 400

Iepriekšējais nosaukums līdz 2018.gadam “Veiktas valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības pārbaudes (skaits)”;

2informācija pieejama: https://www.facebook.com/Latvianfirefighters/

3informācija pieejama:  https://twitter.com/ugunsdzeseji