Politikas mērķis: nodrošināt investīcijām labvēlīgu vidi, pilnveidojot un digitalizējot būvniecības procesu, kā nekustamā īpašuma attīstīšanas procesa būtisku posmu, un veicinot tā vienveidīgu piemērošanu visā Latvijas teritorija, kā arī atbalstīt mājokļu pieejamību /Deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2022)

Plānotā vērtība (2023)

Dokumentu saskaņošanas dienas no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (skaits)

Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017. – 2024.gadam

71

66

Mājokļi, t.sk. dzīvokļu īpašumi, kuriem uzlabota energoefektivitāte (skaits)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [348]

16 649

21 000

Uzlabotie procesi dzīvojamo māju īres un pārvaldīšanas regulējumā (skaits)

Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017.  – 2024.gadam

2

1

Valdības deklarācija

163., 227., 111., 112., 164.

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

27 065 368

5 327 541

16 138 662

10 481 100

10 433 288

83

83

85

85

85

20.00.00 Būvniecība

3 872 565

4 142 541

6 613 089

6 881 100

6 833 288

83

83

85

85

85

29.04.00 Energoefektivitātes politikas ieviešana

3 542 275

85 000

40 000

-

-

-

-

-

-

-

32.03.00 Atbalsts mājokļiem

1 447 148

-

485 573

-

-

-

-

-

-

-

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

18 203 380

1 100 000

9 000 000

3 600 000

3 600 000

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Būvniecībā uzlabotie procesi (skaits)

-

2

3

3

3

Uzlabota BIS procesu lietojamība (skaits)

-

-

4

2

3

Pārbaudes būvniecībā un būvju ekspluatācijā (skaits)

2 528

2 030

2 030

2 030

2 030

Izsniegtās garantijas mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem (skaits)

4 000

640

3 200

-

-

Izsniegtās “Balsts” subsīdijas daudzbērnu ģimenēm (skaits)

500

-

330

400

400

Denacionalizēto namu īrnieki, kuriem sniegts  pabalsts (skaits)

-

-

44

-

-