Politikas mērķis: efektīvi un kvalitatīvi nodrošināt Zemkopības ministrijas darbību un īstenošanu / Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.-2022.gads1

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai

normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Apmācības apmeklējušie (% no kopējā darbinieku skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.‑2022.gads1

51,0

35,0

Zemkopības ministrijas personāla mainības īpatsvars (% no kopējā strādājošo skaita)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.‑2022.gads1

 

9,0

 

13,0

Institūciju, kurās noteiktas finansiālās saistības (skaits)

Zemkopības ministrijas darbības stratēģija 2020.‑2022.gads1

14

14

Valdības rīcības plāns

30.1., 66.1., 66.2., 66.3., 67.2., 70.1., 71.1., 72.1., 73.1., 73.2., 75.1., 76.1., 77.3., 164.1., 202.2., 236.2., 244.7.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

11602 271

11323 816

10048 724

7560 494

7251 888

201

200

200

200

200

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

114 172

2987 634

1862 798

-

-

-

-

-

-

-

69.00.00 3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu, projektu un pasākumu īstenošana

1283 172

947 763

882 608

253 616

84 295

1

-

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvja ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

133 059

135 725

135 725

135 725

-

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

7230 904

7137 276

7167 593

7171 153

7167 593

200

200

200

200

200

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

2840 964

115 418

-

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Zemkopības ministrijas padotības iestādes, t.sk. zinātniskie institūti (skaits)

9

9

9

9

9

Zemkopības ministrija kā valsts daļu turētājs nozarei svarīgās kapitālsabiedrībās (skaits)

5

5

5

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izstrādāto nacionālo tiesību aktu skaits, kas regulē nozari (skaits)

186

250

250

250

250

Veikto iekšējo auditu ziņojumi uz vienu auditoru slodzi (skaits)

3

2

2

2

2

Kvalifikācijas celšanas stundas uz 1 strādājošo (skaits)

11,5

8

8

8

8

Piezīmes.

1Zemkopības ministrijas darbības stratēģija izstrādes stadijā