Politikas mērķis: Īstenot efektīvu migrācijas un patvēruma politiku, efektīvu personu tiesiskā statusa noteikšanas un iedzīvotāju uzskaites procedūru, nodrošināt PMLP pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti, ES prasībām un standartiem atbilstošu personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izdošanu./ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (gads)

Migrācijas saldo, primāri veicinot reemigrāciju un samazinot emigrāciju

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020. gadam

-7808

1000 (2020)

Pirmreizēji izsniegto uzturēšanās atļauju skaita

izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

+22

+10 (2019)

Izskatīto patvēruma meklētāju iesniegumu skaita izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo gadu (%)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

+13

+62 (2019)

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

18 537 016

19 692 857

23 336 680

20 708 984

21 146 609

642

638

612

612

603,6

11.01.00 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

17 552 174

18 801 266

19 605 291

17 487 079

20 241 741

638

634

602

602

602

62.07.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

-

1 953 200

2 356 935

904 868

-

-

6

6

1,5

70.06.00 Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana

255 452

255 735

275 261

275 195

-

4

4

4

4

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

729 390

635 856

1 502 928

589 775

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrs

1

1

1

1

1

Personalizācijas centrs

1

1

1

1

1

Uzturēto klientu apkalpošanas struktūrvienību skaits

30

30

30

30

30

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Izsniegti personu apliecinoši dokumenti (pases/ personas apliecības) (skaits)

236 802/

200 321

191 673/

303 317

148 779/

353 468

113 998/

352 377

102 155/

369 132

Izsniegtas uzturēšanās atļaujas (skaits)

41 038

38 000

45 000

45 000

45 000

Izskatīti patvēruma meklētāju iesniegumi (skaits)

397

400

300

300

300

Pieņemti lēmumi par repatrianta statusa piešķiršanu (repatrianti un viņu ģimenes locekļi) (skaits)

227

150

250

250

250

Kvalitātes rādītāji

1Klientu apkalpošanas kvalitātes novērtējums (vērtējumā no 1 līdz 6, kur „6” ir augstākais vērtējums)

5,62

5,49

5,5

5,51

5,51

PMLP e-indekss (vērtējumā no 1 līdz 100, kur „100” ir augstākais vērtējums)

49,2

-

-

-

-

PMLP e-indekss (iestādes brieduma līmenis no 1 līdz 5 jeb procentu izteiksmē no 1 līdz 100)4

-

 

2.līmenis, procentos no 45 līdz 55

 

 

2. līmenis, procentos no 45 līdz 55

 

 

2. līmenis, procentos no 45 līdz 55

 

2.līmenis, procentos no 55 līdz 60

Iepriekšējais rādītāja nosaukums līdz 2018.gadam “PMLP e-indekss (vērtējumā no 1 līdz 100, kur „100” ir augstākais vērtējums)”.