Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija 29.09.2020. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums. 12.12.2019. (VSS-1220).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - izstrādāt jaunu likumu “Par grāmatvedību”, lai tas būtu atbilstošs juridiskās tehnikas prasībām, ietverot lietoto terminu plašāku skaidrojumu un papildu regulējuma noteikšanu, kā arī nosakot likuma mērķi un darbības jomu.
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Atbildīgā amatpersona Daina Robežniece, Grāmatvedības un revīzijas politikas departamenta direktore, Arta Priede, Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja.