Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija Likumprojekts izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS-617).
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Mērķis - Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja darbības un tā uzraudzības tiesiskā regulējuma pilnveidošana, kā arī Konkurences padomes ieteikumu iekļaušana tiesiskajā regulējumā.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Iesniegt Valsts kancelejā - 30.06.2022.
Dokumenti Uzziņa Likumprojekts Anotācija
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties Sabiedrības pārstāvji varēs līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot atzinumu par to pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē.
Atbildīgā amatpersona Aija Zitcere, Finanšu ministrijas Finanšu tirgus politikas departamenta direktore