Mēnešalga:
950 līdz 1260 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Smilšu iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz


 
Finanšu ministrija, kas veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību, ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē.
Mūsu vērtības ir atbildība, sadarbība, profesionalitāte un atbalsts

Ja esi enerģisks, un gatavs jauniem izaicinājumiem, kā arī vēlies sevi pilnveidot un izmantot savas zināšanas un pieredzi kopējo mērķu sasniegšanā, tad tieši Tu kā kolēģis esi nepieciešams Finanšu ministrijas komandai, kur šobrīd ir vakants:

Juriskonsulta amats Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Publisko iepirkumu un projektu vadības nodaļā

Finanšu un darbības nodrošinājuma departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina ministrijas kā resora vienota finanšu vadības procesa koordināciju un īstenošanu, resora ar budžeta plānošanu un izpildi saistītu jautājumu risināšanu, ministrijas īstenoto ārvalstu finansēto projektu ieviešanu, preču iegādi un pakalpojumu saņemšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, kā arī ministrijas informācijas tehnoloģijas infrastruktūras darbību un attīstību.

Pievienojies mūsu kolektīvam un Tu iegūsi:
-    karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē;
-    darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā;
-    stabilu atalgojumu, mēnešalgu sākot no 950 – 1260 EUR (atkarībā no Tavas kvalifikācijas kategorijas),
-    un galvenais - profesionālu, radošu un dinamisku kolēģu komandu.

Tev būs jāuzņemas, jābūt atbildīgam un jāveic šādi pienākumi:
-    vadīt vai piedalīties iepirkuma komisijas darbā par preču piegādi un pakalpojumu saņemšanu ministrijas nodrošināšanai saskaņā ar ministrijas vadības rīkojumiem, pildot iepirkuma komisijas priekšsēdētāja, locekļa un/vai sekretāra pienākumus: izstrādāt nepieciešamo iepirkumu dokumentāciju: atklātu, slēgtu konkursu, sarunu procedūru nolikumus, vispārīgās informācijas projektus, līgumu projektus, tehniskās specifikācijas, darba uzdevumus u.c. dokumentus konkrētu iepirkumu veikšanai;
-    organizēt līgumu slēgšanu;
-    izstrādāt iekšējo normatīvo aktu projektus, nepieciešamības gadījumā aktualizēt tos iepirkumu plānošanas, organizēšanas un izpildes nodrošināšanai ministrijā.

Lai sekmīgi varētu uzsākt pildīt vakantā amata pienākumus, Tev jāatbilst šādām prasībām:
-    augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tiesību zinātnēs;
-    darba pieredze publiskā iepirkuma organizēšanas jomā;
-    prasme izmantot normatīvo aktu informācijas sistēmas IUB PVS, EIS;
-    prasme uzstāties, pārliecināšanas un argumentācijas prasmes;
-    prasme lietot teorētiskās zināšanas praksē;
-    darba pienākumiem atbilstošas datora lietotāja prasmes (MS Office);
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām.

Ja vēlies pieteikties konkursā, Tev līdz š.g. 27.jūnijam jānosūta Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 vai uz e-pastu pasts@fm.gov.lv šādi dokumenti:
-    pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
-    Curriculum Vitae (CV),
-    augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
-    dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs,
-    citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām.

Papildu informāciju Tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē http://www.fm.gov.lv/lv/karjera/vakances. Zvani mums, ja Tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 67095611”.

Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, reģ.Nr. 90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: +371-67095405, e-pasts: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi Finanšu ministrijā var iegūt Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.

Pretendentiem jāpiesakās līdz