Mēnešalga:
1410 līdz 1700 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Smilšu iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Finanšu ministrija, kas veido valsts nodokļu politiku, izstrādā gadskārtējo valsts budžetu, vada Eiropas Savienības struktūrfondus, kā arī uzrauga valsts makroekonomisko attīstību, ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē.
Mūsu vērtības ir atbildība, sadarbība, profesionalitāte un attīstība

Ja esi enerģisks, un gatavs jauniem izaicinājumiem, kā arī vēlies sevi pilnveidot un izmantot savas zināšanas un pieredzi kopējo mērķu sasniegšanā, tad tieši Tu kā kolēģis esi nepieciešams Finanšu ministrijas komandai, kur šobrīd ir vakants amats:

Vecākais auditors (3 amata vietas uz noteiktu laiku) Eiropas Savienības fondu revīzijas departamentā

Eiropas Savienības fondu revīzijas departaments ir struktūrvienība, kas nodrošina revīzijas iestādes funkcijas Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības ietvaros.
Revīzijas iestādes galvenais uzdevums ir sniegt neatkarīgu un objektīvu atzinumu Eiropas Komisijai un donorvalstīm par Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti un deklarēto izdevumu likumību un pareizību.
Revīzijas iestādes kompetencē ir šādi Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu instrumenti:
•    Eiropas Atveseļošanas fonds;
•    Eiropas Savienības struktūrfondi un Kohēzijas fonds;
•    Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas finanšu instruments;
•    Iekšējās drošības fonds un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds;
•    Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām.

Pievienojies mūsu kolektīvam un Tu iegūsi:
•    karjeru vadošajā valsts pārvaldes iestādē finanšu nozarē;
•    darbu pie viena no labākajiem un stabilākajiem darba devējiem Latvijā;
•    stabilu atalgojumu, mēnešalgu sākot no 1410 – 1700 EUR (atkarībā no Tavas profesionālās pieredzes), pārbaudes laikā līdz 1500 EUR, atkarībā no profesionālās pieredzes audita, grāmatvedības, ekonomikas, finanšu, juridiskajā vai būvniecības jomā auditu vai projektu vadībā,
•    sociālās garantijas, iespēju strādāt daļēji attālināti, veselības apdrošināšanu, papildatvaļinājumu, atvaļinājuma pabalstu, un citus iestādē noteiktos motivācijas elementus atbilstoši sasniegtajiem darba rezultātiem,
•    un galvenais - profesionālu, radošu un dinamisku kolēģu komandu.

Tev būs jāuzņemas, jābūt atbildīgam un jāveic:
•    Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas auditi Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības vadībā iesaistītajās institūcijās.
•    Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības projektu izdevumu revīzijas.

Lai sekmīgi varētu uzsākt pildīt vakantā amata pienākumus, Tev jāatbilst šādām prasībām:
-    akadēmiskā augstākā vai profesionālā augstākā izglītība sociālajās, tiesību, matemātikas zinātnēs, komerczinībās vai inženierzinātnēs, vēlams audita, grāmatvedības, ekonomikas, finanšu vai būvniecības specialitātē;
-    vismaz 3 gadu profesionālā pieredze audita, grāmatvedības, ekonomikas, finanšu, juridiskajā vai būvniecības jomā;
-    vismaz 1 gada pieredze auditu vai projektu vadībā;
-    zināšanas par Starptautiskajiem revīzijas standartiem;
-    prasme vadīt un motivēt mazu kolektīvu un koordinēt tā darbu svarīgu un atbildīgu uzdevumu risināšanā, darba racionālas organizācijas principu pārvaldīšana;
-    prasme pielietot praksē datorprogrammas pēc ievadinstruktāžas un izmantojot rokasgrāmatas;
-    labas angļu valodas zināšanas, spēja tās pielietot normatīvo aktu lasīšanā un komunikācijā ar Eiropas Komisiju, Eiropas Revīzijas Palātu un citu valstu pārstāvjiem gan mutiski, gan rakstiski;
-    atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, saskaņā ar Valsts civildienesta likuma 7. panta 1.1 daļu un 8. panta otro daļu uz amatu var pretendēt persona, kura ir sasniegusi likumā noteikto pensijas vecumu.

Ja vēlies pieteikties konkursā, Tev 2022. gada 5. decembrim (ieskaitot) jānosūta Finanšu ministrijas Personālvadības departamentam Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919 vai uz e-pastu pasts@fm.gov.lv šādi dokumenti:
-  pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
-  Curriculum Vitae (CV),
-  augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
-  dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs,
-  citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām.

Papildu informāciju Tu atradīsi Finanšu ministrijas interneta vietnē Vakances | Finanšu ministrija (www.fm.gov.lv).

Zvani mums, ja Tev ir neskaidrības vai jautājumi, pa tālruni 27290832.


Informējam, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
Personas datu pārzinis: Latvijas Republikas Finanšu ministrija, reģ.Nr. 90000014724, Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, tālrunis: +371-67095405, e-pasts: pasts@fm.gov.lv.

Papildu informāciju par personas datu apstrādi Finanšu ministrijā var iegūt Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē.

Pretendentiem jāpiesakās līdz