Mēnešalga:
1653 līdz 1901 EUR
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Smilšu iela 1, Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Ja vēlies pilnveidot sevi, iegūstot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas risku vērtēšanā, analīzē un attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, dot ieguldījumu, izmantojot savas zināšanas un pieredzi, un pievienoties Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – Birojs) kolektīvam, aicinām pieteikties konkursā uz:

Vecākā/-ās referenta/-es stratēģiskās plānošanas un riska vadības jautājumos amata vietu (ierēdņa amata vieta uz nenoteiktu laiku) - amats klasificēts 38.1. apakšsaimē, II līmenī, 9. mēnešalgu grupā.

Tavi galvenie amata pienākumi būs:

- piedalīties Biroja darbības un iepirkumu jomas specifisko stratēģiju izstrādē un izpildes uzraudzībā, organizējot darbnīcas un aptaujas, apkopojot un analizējot struktūrvienību sniegto informāciju un citus datus;

- organizēt Biroja darba plāna un publiskā gada pārskata izstrādāšanu un aktualizēšanu, apkopojot un analizējot struktūrvienību sniegto informāciju, veikt izpildes kontroli un izpildes gaitas apkopošanu;

- sagatavot priekšlikumus risku vadības jomā un atbilstoši vadības lēmumiem nodrošināt risku vadības dokumentu izstrādi un pilnveidošanu, kā arī koordinēt Biroja būtiskāko risku identifikāciju, uzskaiti un novērtēšanu;

- pilnveidot un koordinēt Biroja procesu pārvaldību, tai skaitā kvalitātes vadību, sniedzot vadībai pārskatus par procesu pārvaldības efektivitāti un priekšlikumus procesu uzlabošanai, lai efektīvāk sasniegtu izvirzītos mērķus.

Pirms iesniedz pieteikumu, izvērtē savu atbilstību šādām amata prasībām:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams vadības zinātnē;
 • prasme strādāt ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • teicama latviešu valodas prasme;
 • angļu valodas zināšanas atbilstoši B2 līmenim;
 • spēja rakstiski skaidri formulēt un pamatot viedokli;
 • labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes;
 • spēja pielāgoties un rast risinājumus nestandarta situācijās, vēlamas zināšanas par dažādām dizaina domāšanas u.c. problēmu risināšanas metodēm;
 • vismaz viena gada pieredze risku vadībā;
 • vēlama divu gadu pieredze procesu vadībā un kvalitātes vadībā;
 • vēlamas vispārīgas zināšanas par iepirkuma procedūru tiesisko regulējumu.

Mēs piedāvājam:

 • iegūt zināšanas par stratēģisko un risku vadības jautājumu risināšanu;
 • elastīgu un attālinātu darba laiku;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanas polisi;
 • atsaucīgu un draudzīgu darba kolektīvu;
 • stabilu atalgojumu, bruto darba algu no 1653 euro līdz 1901 euro (atbilstoši darbinieka individuālajam novērtējumam).

Piesakoties konkursā, Tev jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā iekļauta informācija par darba pieredzi atbilstoši konkursa sludinājumā pretendentiem definētajām prasībām, kā arī tajā apliecinot atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • Curriculum Vitae (CV),
 • augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
 • dokumenta kopija par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā, ja izglītība iegūta ārzemēs,
 • pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, kas raksturo atbilstību amata konkursam izvirzītajām prasībām.

Pieteikuma dokumentus lūdzam sūtīt Iepirkumu uzraudzības birojam līdz 2023. gada 1. februārim uz e-pastu: vakances@iub.gov.lv. Tālrunis uzziņām 28611328.

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka:

1) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;

2) iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Iepirkumu uzraudzības birojs, kontaktinformācija: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz