Politikas mērķis:
ilgtspējīga kultūras politikas nodrošināšana /
Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība 

(2015)  

Plānotā vērtība

(2021)   

Mājsaimniecību patēriņš kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējā patēriņa izdevumiem (%)

Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

7,9

8,1

Valdības rīcības plāns

156.

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

3 326 863

3 536 880

3 586  360

3 418 230

3 265 051

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

116

119

119

114

109

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

3 052 898

3 162 505

3 207 589

3 265 051

3 265 051

107

109

109

109

109

62.20.00  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

92 802

108 906

108 906

-

-

4

4

4

-

-

63.20.00  Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

33 458

90 416

96 312

-

-

1

1

1

-

-

70.18.00  Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības finansējums

139 892

156 179

154 679

153 179

-

4

5

5

5

-

70.06.00  Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

7 813

18 874

18 874

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sagatavoti normatīvo aktu atzinumi (skaits)

69

80

70

70

70

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

87

70

70

70

70

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

16

145

130

130

130

Akreditēti muzeji (skaits)

21

23

16

19

23

Kvalitātes rādītāji

Kultūras preču eksporta daļa valsts kopējā eksporta apjomā (%)

1

1

1

1

1

Kultūras nozares pienesums IKP kopējā pievienotajā vērtībā (%)

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1