Politikas mērķis: nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus / Satiksmes ministrijas darbības stratēģija

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2018)

Plānotā vērtība (2020)

Globālais konkurētspējas indekss par transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta)

-

53

51

Valdības rīcības plāns

36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 46.2, 82.1, 82.2, 83.1, 84.1, 85.1, 85.2, 85.3, 86.1, 91.1, 92.1, 92.2, 93.1, 169.1.

 

 

2018. gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns
  Ieguldījumi        

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

7271 514

7145 744

6687 026

6625 325

6033 253

152

152

154

153

136

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4711 138

5464 358

5683 939

5542 939

5542 730

137

136

136

136

136

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

311 277

315 523

315 523

315 523

315 523

-

-

-

-

-

60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai

176 600

206 039

200 501

87 500

-

1

1

3

2

-

60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu

-

-

-

192 300

175 000

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 - 2020)

422 181

374 500

374 500

374 500

-

13

14

14

14

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)

30 282

72 595

72 595

72 595

-

1

1

1

1

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

31 158

92 721

39 968

39 968

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1588 878

620 008

-

-

-

-

-

-

-

-