Politikas mērķis: nodrošināt ilgtspējīgu kultūras politiku / Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība  (2016)  

Plānotā vērtība  (2019)  

Mājsaimniecību patēriņš kultūrai un atpūtai no mājsaimniecību kopējā patēriņa izdevumiem %

Nacionālais attīstības plāns 2014–2020; Valsts kultūrpolitikas pamatnostādnes „Radošā Latvija 2014-2020”

7,6

8,1

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 158. punkts.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

3 190 735

3 312 708

3 420 565

3 423 373

3 427 769

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

122

128

119

1119

119

97.00.00  Nozaru vadība un politikas plānošana

3 012 936

3 073 454

3 052 898

3 048 998

3 048 998

114

120

109

109

109

62.20.00  Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

77 302

113 334

108 906

108 906

108 906

3,5

3,5

4

4

4

63.20.00  Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

9 605

11 234

76 272

90 416

96 312

0,5

0,5

1

1

1

70.18.00  Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda tehniskās palīdzības finansējums

74 670

95 812

163 615

156 179

154 679

4

4

5

5

5

70.06.00  Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

16 222

18 874

18 874

18 874

18 874

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Sagatavoti normatīvo aktu atzinumi (skaits)

97

150

100

100

100

Sagatavoti un MK iesniegti tiesību aktu projekti (skaits)

82

70

70

70

70

Akreditētas bibliotēkas (skaits)

86

123

136

145

145

Akreditēti muzeji (skaits)

19

25

19

23

15

Kvalitātes rādītāji

Kultūras preču eksporta daļa valsts kopējā eksporta apjomā (%), Eurostat

0,9

0,9

1

1

1

Kultūras nozares pienesums IKP kopējā pievienotajā vērtībā (%)

2,1

2,4

2,1

2,1

2,1