Politikas mērķis: paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot piegāžu drošumu, ilgtspējīgu enerģijas ražošanu un patēriņu, kā arī attīstot Eiropas enerģētikas infrastruktūras savienošanu un elektroenerģijas sadales infrastruktūru/Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam/

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība (2020)

Energoatkarība (neto energoresursu imports/bruto iekšzemes enerģijas patēriņš plus bunkurēšana ,%)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

47,2

(2016)

44,1  

 (2020)

Enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, īpatsvars enerģijas bruto gala patēriņā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam [196]

39,01  

(2017)

40,0  

 (2020)

Enerģijas patēriņš IKP radīšanai (kg naftas ekvivalenta uz 1000 euro no IKP)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

200,3

 (2017)

176   

 (2020)

Infrastruktūras savienojumi elektrības tirgū (starpsavienojumu jauda pret uzstādīto ģenerējošo jaudu visās trīs Baltijas valstīs, %)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

23,7   

 (2017)

15    

 (2020)

Infrastruktūras savienojumi gāzes tirgū Integrācija ES tīklos, iespējas pirkt dabasgāzi no dažādiem avotiem visās trīs Baltijas valstīs (savienojumu skaits)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam

1       

 (2017)

1       

(2020)

Valdības deklarācijas uzdevumi

29., 30., 39., 42., 81. punkts

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

83 595 841

118 686 847

45 612 202

49518354

28 605 756

2

7

18

10

7

29.01.00 Naftas produktu rezervju uzturēšana

8 254 366

26 846 917

23 922 833

28 095 732

28 109 506

-

-

2

2

2

29.02.00 Elektroenerģijas lietotāju atbalsts

75 177 129

89 314 340

18 237 801

18 835 506

-

-

2

9

2

-

29.04.00 Energoefektivitātes politikas ieviešana

x

309 120

1 121 648

446 005

446 005

-

-

-

-

-

29.05.00 Valsts pētījumu programma enerģētikā

x

2 000 000

2 000 000

2 000 000

-

-

1

1

1

-

69.06.00 Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības projekti

164 346

216 470

329 920

141 111

50 245

2

4

6

5

5

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā (% no noteiktā apjoma)

100

100

100

100

100

Elektroenerģija par konkurētspējīgām cenām, saglabājot OIK noteiktā līmenī (OIK likme EUR/MWh)

26,79

25,79

22,68

22,68

 

Aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts (%)

100

100

100

100

 

Kvalitātes rādītāji

Globālais enerģētikas arhitektūras indekss (vieta)

17

14

13

13

13