Politikas mērķis: nodrošināt komercdarbībai labvēlīgu tiesisko vide Tieslietu ministrijas darbības stratēģija (projekts)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Vidējais maksātnespējas procesa ilgums (gadi)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

1,5

(2015)

1,5

(2017)

Maksātnespējas procesa izmaksas (izmaiņas centos no viena euro attiecībā pret iepriekšējo gadu)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

-

- 0,05 (2017)

Sekmīgi pabeigto tiesiskās aizsardzības procesu  skaits pret izbeigtajiem tiesiskās aizsardzības procesiem (%)

Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016. - 2020.gadam un to īstenošanas plāns

2

(2015)

9

(2017)

Elektroniski saņemto pieteikumi pakalpojumu saņemšanai Uzņēmumu reģistrā (%)

-

42

(2016)

52

(2017)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

8 245 658

6 302 312

6 581 402

6 661 260

6 869 301

290

225

230

230

230

06.01.00 Juridisko personu reģistrācija

3 791 649

3 616 589

3 698 984

3 677 504

3 677 504

174

174

178

178

178

06.02.00 Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība

2 269 660

-

-

-

-

66

-

-

-

-

06.03.00 Maksātnespējas procesa pārvaldība

844 753

848 506

1 247 209

1 228 245

1 228 245

50

51

52

52

52

06.04.00 Darbinieku prasījumu garantiju fonds

1 159 057

1 704 467

1 500 553

1 701 724

1 947 000

-

-

-

-

-

06.05.00 Maksātnespējas procesa izmaksas

77 860

97 720

28 545

21 126

16 552

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015. gadā

29 374

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.06.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

73 306

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.10.00 Citu ES politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

-

35 030

106 111

-

-

-

-

-

-

-

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības politiku instrumentu finansējumu (2014-2020)

-

-

-

32 661

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Uzņēmumu reģistra nodaļa, kurās klātienes pakalpojumi ir pieejami neatkarīgi no pieteicēja reģistrēšanas vietas (skaits)

-

1

-

-

9

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Maksātnespējas procesi, kuros tiek segtas administratora atlīdzības (skaits)

146

154

35

22

14

Maksātnespējas procesi, kuros tiks segtas maksātnespējas administrācijas izmaksas (skaits)

10

17

5

4

3

Gadā pārbaudītie maksātnespējas procesi (skaits, kuros pieņemts lēmums par administratora rīcību konkrētā maksātnespējas procesā)

278

300

300

330

330

Uzņēmumu reģistrā elektroniski saņemto reģistrācijas pieteikumu īpatsvars (%)

36

50

  55

 60

65

Kvalitātes rādītāji

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā Maksātnespējas risinājumi (vieta)

44

44

43

42

41

(2020)

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā sadaļā Uzņēmējdarbības uzsākšana (vieta)

22

22

21

20

18

(2020)