Politikas mērķis: Latvijas ārpolitikas plānošana un īstenošana, ieskaitot ārlietu dienesta attīstību ar mērķi garantēt valsts drošību un labklājības pieaugumu, nodrošināt Latvijas kā Eiropas Savienības un NATO dalībvalsts pilntiesīgu dalību starptautiskajā vidē, panākot Latvijai aktuālo starptautisko izaicinājumu pozitīvu risinājumu / “Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.‑2020.gadam”

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

(2018)

Plānotā vērtība

(2020)

Finansējums, kas izlietots publiskās pārvaldes attīstībai un spēju stiprināšanai, t.sk. pretkorupcijai (% no ĀM pārvaldītās divpusējās oficiālās attīstības palīdzības)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

74

65

Oficiālās attīstības palīdzības apjoms no nacionālā kopienākuma (NKI), tiecoties līdz 2030. gadam sasniegt finansējuma apjomu līdz 0.33% no NKI (%)

Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam

0,10

0,17

Ārlietu ministrijas atbalstītie diasporas projekti (skaits)

Valdības rīcības plāns

103

100

Valdības rīcības plāns

165

 

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

55164 221

54856 843

54905 427

55438 318

54920 318

598

599

600

601

599

01.04.00 Diplomātiskās misijas ārvalstīs

37200 613

36652 991

37650 930

37834 528

38314 371

255

256

257

259

257

01.06.00 Konsulārais nodrošinājums

21 227

158 431

158 431

158 431

158 431

-

-

-

-

-

06.00.00 Latvijas institūts

300 904

168 236

237 663

180 663

162 663

6

4

4

4

4

07.00.00 Attīstības sadarbības projektu īstenošana

451 162

463 813

463 813

463 813

463 813

-

-

-

-

-

09.00.00 Materiālās palīdzības nodrošināšana

9 076

11 144

11 144

11 144

11 144

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

16 099 570

16157 058

15423 919

15830 212

14850 369

337

339

339

338

338

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

789 676

1171 346

959 527

959 527

959 527

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

77 447

73 824

-

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

214 546

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības (skaits)

44

44

45

45

45

Ārlietu ministrijā un Latvijas pārstāvniecībās ārvalstīs veiktie konsulārie, tai skaitā bezmaksas, pakalpojumi (skaits)

205 574

205 000

205 000

205 000

205 000

Nodrošināta Ārlietu ministrijas nosūtīto Latvijas civilo ekspertu dalība Eiropas Savienības, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas un NATO misijās, (ekspertu skaits)

30

15

18

20

20

Finansētie projekti no Ārlietu ministrijas koordinētā divpusējā attīstības sadarbības budžeta (skaits)

11

10

10

10

10

Izsniegtas stratēģiskas nozīmes preču eksporta licences, uzraudzības dokumenti tērauda un alumīnija importam no trešajām valstīm, kvotu atļaujas kokmateriālu importam no Krievijas Federācijas (skaits)

2 952

1 300

1 200

1 200

1 200

Latvijas Institūta izplatītas brošūras un faktu lapas gadā (skaits)

70 145

35 000

15 000

15 000

15 000

Latvijas Institūta apkalpoto žurnālistu skaits (gadā)

87

40

15

15

25

Latvijas valsts simtgades Publiskās diplomātijas programmas projekti gadā (skaits)

300

70

75

121

-

Kvalitātes rādītāji

Latvijas Ārlietu ministrijas mājas lapas apmeklējumi gadā (skaits)

5478 234

4 500 000

4500 000

4500 000

4700 000

Latvijas Ārlietu ministrijas Facebook profila latviešu valodā sekotāji (skaits)

-

-

4 200

4 700

5 200

Latvijas Ārlietu ministrijas Facebook profila angļu valodā sekotāji (skaits)

-

-

6 000

6 500

6 700

Latvijas Ārlietu ministrijas Twitter konta latviešu valodā sekotāji (skaits)

-

-

12 500

13 000

13 500

Latvijas Ārlietu ministrijas Twitter konta angļu valodā sekotāji (skaits)

-

-

20 000

21 000

21 500

Ar Latvijas institūta Facebook aktivitātēm sasniegtā auditorija ik mēnesi (apmeklētāju skaits)

753 000

900 000

900 000

900 000

900 000

Sabiedrības īpatsvars, kas uzskata, ka ir svarīgi palīdzēt attīstības valstīm (%)

74

73

73

74

74

Sabiedrības īpatsvars, kas ir informēti par ilgtspējīgas attīstības mērķiem (%)

38

38

40

40

40