Politikas mērķis: veicināt līdzsvarotas un konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstību, izstrādājot ekonomisko politiku, organizējot un koordinējot tās īstenošanu, nodrošinot Latvijas valsts interešu pārstāvību, kā arī attīstot un pilnveidojot dialogu ar uzņēmējiem un sabiedrību kopumā pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām. Latvijas tautsaimniecībai vidēja termiņā būtu jāpanāk sabalansētu ekonomikas izaugsmi vismaz 5% gadā/Ekonomikas ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.g./

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Produktivitāte apstrādes rūpniecībā (pievienotā vērtība 2010.g.salīdzināmās cenās euro uz vienu nodarināto)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [100]

22 050  (2017)        

25 176  (2020)

Inovatīvi aktīvo uzņēmumu īpatsvars visu uzņēmumu skaitā (%)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [180]

30,3

(2016)

40         (2020)

Zinātniski pētnieciskā darba izmaksas (P&A) (% no IKP)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam [101]

0,51      (2017)

1,5        (2020)

Enerģijas patēriņš iekšzemes kopprodukta radīšanai (izteikts kg naftas ekvivalenta uz 1 000 euro no IKP)

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.– 2020.gadam

200,3    (2017)

176       (2020)

Valdības deklarācijas uzdevumi

34., 40., 41., 42., 44., 56., 212.3. punkts

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

8 482 849

6 904 573

7 331 466

7 098 403

7 065 532

247

195

203

200

198

34.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

199 647

230 083

230 083

230 083

230 083

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

823 460

507 372

823 689

732 285

732 422

58

18

27

26

23

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti  (2014-2020)

75 871

108 956

130 027

15 556

15 556

1

1

3

1

1

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai  (2014-2020)

67 052

59 095

84 500

84 500

84 500

1

1

1

1

1

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm

73 023

98 255

110 190

110 190

110 190

-

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

7 179 066

5 900 812

5 925 874

5 925 789

5 892 781

187

175

172

172

173

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

64 730

-

27 103

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Latvijas novērtējums Globālās konkurētspējas indeksā (vieta)

54

 40

40

40

40

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā (vieta)

19

 20

18

13

13