Politikas mērķis: veicināt līdzsvarotu un konkurētspējīgu tautsaimniecības attīstību, vidējā termiņā panākt sabalansētu 5% IKP pieaugumu ik gadu /Deklarācija par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību, Ministru kabineta prioritārie rīcības virzieni tautsaimniecības attīstībai (apstiprināti ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr. 275)

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Produktivitāte apstrādes rūpniecībā uz vienu nodarbināto (indekss, 2015.gads = 100) [100]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

100

(2015)

115

(2020)

Ekonomiski aktīvie uzņēmumi (skaits uz 1 000 iedzīvotājiem)

Konceptuālais ziņojums par uzņēmējdarbības uzsākšanas un mazās uzņēmējdarbības ekosistēmu un turpmāk nepieciešamajiem atbalsta stimuliem

50

(2015)

60

(2020)

Izdevumi pētniecībai un attīstībai (P&A) (% no IKP) [101]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam

0,68

(2014)

1,5

(2020)

Enerģijas patēriņš iekšzemes kopprodukta radīšanai (izteikts kg naftas ekvivalenta uz 1 000 euro no IKP) [197]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.‑2020.gadam,

350

(2013)

280

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

 9 127 403

 5 728 978

7 257 201

6 234 227

 5 708 287

321

188

247

211

188

25.00.00 Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana

168 365

285 910

-

-

-

-

-

-

-

-

34.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

267 140

316 799

230 083

230 083

230 083

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai  (2014-2020)

-

-

1 174 055

373 333

-

-

-

58

22

-

63.07.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti  (2014-2020)

-

-

87 312

85 312

62 656

-

-

1

1

1

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai  (2014-2020)

-

-

38 696

31 696

-

-

-

1

1

-

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai  (2007-2013)

2 432 934

-

-

-

-

111

-

-

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm

64 605

97 032

98 255

98 255

-

-

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

1 301 441

-

-

-

-

22

-

-

-

-

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 862 038

5 029 237

5 628 800

5 415 548

5 415 548

188

188

187

187

187

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

30 880

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Latvijas novērtējums Globālās konkurētspējas indeksā (vieta)

42

44

42

40

40

(2020)

Latvijas pozīcija starptautiskajā Doing Business reitingā (vieta)

22

22

21

20

18

(2020)