Politikas mērķis: nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus / Satiksmes ministrijas darbības stratēģija

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2015)

Plānotā vērtība (2017)

Globālais konkurētspējas indekss par  transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta)

-

51

51

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

5 600 995

4 433 083

5 620 221

5 444 314

4 747 928

166

138

155

155

140

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 793 714

4 061 416

4 718 577

4 594 643

4 439 280

138

138

140

140

140

96.00.00 Latvijas prezidentūras ES Padomē nodrošināšana 2015.gadā

829 978

-

-

-

-

6

-

-

-

-

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

293 548

293 548

301 048

304 848

308 648

-

-

-

-

-

60.20.00   Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014 - 2020)

-

-

55 773

-

-

-

-

-

-

-

62.20.00     Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 - 2020)

-

-

434 245

434 245

-

-

-

14

14

-

63.20.00     Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)

-

-

34 528

34 528

-

-

-

1

1

-

70.05.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF, KF apgūšanai (2007-2013)

613 713

-

-

-

-

22

-

-

-

-

70.06.00    Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

70 042

78 119

76 050

76 050

-

-

-

-

-

-