Politikas mērķis: nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus / Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2024)

Globālais konkurētspējas indekss: Transporta infrastruktūras indekss (vieta/punkti)

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam [302]

52/57,3

52/58,0

Valdības rīcības plāns

036; 082-094; 168; 169

 

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 551 534

6 687 026

6 573 747

6 045 592

53 984 035

151

154

153

136

136

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 626 308

5 683 939

5 491 361

5 555 069

5 555 069

136

136

136

136

136

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

315 522

315 523

315 523

315 523

315 523

-

-

-

-

-

60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai

100 811

200 501

87 500

-

-

1

3

2

-

-

60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) finansējumu

-

-

192 300

175 000

48 113 443

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 – 2020)

334 856

374 500

374 500

-

-

13

14

14

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014‑2020)

33 588

72 595

72 595

-

-

1

1

1

-

-

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

14 936

39 968

39 968

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 125 513

-

-

-

-

-

-

-

-

-