Politikas mērķi:
Ekonomiskajā ciklā sabalansēts vispārējās valdības budžets. Publiskā iepirkuma efektivitāte un stratēģiska izmantošana (videi draudzīgs, inovatīvs un sociāli atbildīgs) publisko resursu izmantošanas veicināšanā
/ Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2019)

Plānotā vērtība (2021)

Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis (% no IKP)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

-0,3

-0,5

Valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IKP (%)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

31,6

30

Pašvaldībām pieejamais aizņēmumu kopējais palielinājums ne mazāk kā (milj. euro)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

143,4

118

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu (pēc nacionālās metodoloģijas) nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 20 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)

Finanšu ministrijas darbības stratēģija 2020.-2024. gadam

14

20

Valdības rīcības plāns

1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 38.1.,38.2.,38.3.

 

 

2019. gads
(izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

241 510 602

246 759 196

249 147 345

230 583 819

228 630 495

409

414

444

428

428

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

170 630

200 868

199 559

202 375

202 375

4

4

4

4

4

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

232 408 822

237 787 415

239 148 466

221 404 943

219 732 423

186

188

205

205

205

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

1 445 894

1 775 926

1 828 933

1 890 137

1 770 137

50

49

49

49

49

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

51 045

-

360 000

100 000

-

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

335 360

367 400

506 244

-

-

14

14

16

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz ES Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

35 465

44 428

42 621

-

-

-

-

-

-

-

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

29 129

38 729

38 729

38 729

38 729

1

2

2

2

2

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6 948 981

6 544 430

7 022 793

6 947 635

6 886 831

154

157

1681

168

168

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

85 276

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Ikgadēji tiek veidota fiskālā nodrošinājuma rezerve, kas ir ne mazāka kā (% no IKP)

-

-

0,1

0,1

0,1

Piezīmes.
1 Tehniski precizēts amata vietu skaits starp politikas un resursu vadības kartēm.