Politikas mērķis: paaugstināt tautsaimniecības konkurētspēju, sekmējot enerģētisku neatkarību / Latvijas Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021. – 2030. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2021)

Plānotā vērtība (2023)

Nodrošināts atbalsts centralizētās siltumapgādes pakalpojuma, elektroenerģijas un dabasgāzes cenas sadārdzinājuma kompensēšanai (%)

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums

-

100

Valdības deklarācija

106.,131.

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

32 729 831

74 579 554

558 890 313

68 148 374

68 437 964

39

32

27

26

26

29.01.00 Naftas produktu rezervju uzturēšana

16 720 318

29 591 820

60 588 388 

46 994 549

42 781 941

-

-

1

1

1

29.02.00 Elektroenerģijas lietotāju atbalsts

14 867 547

43 628 226

21 763 090

15 203 090

15 203 090

-

-

-

-

-

29.05.00 Valsts pētījumu programma enerģētikā

37 705

-

-

-

-

1

-

-

-

-

29.06.00 Enerģētikas jautājumu administrēšana

870 788

1 226 190

1 256 790

1 016 790

1 016 790

30

30

25

25

25

29.08.00 Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja enerģijas kopprojekts ELWIND

-

-

1 920 659

4 933 945

9 436 143

-

-

-

-

-

35.00.00 Valsts atbalsta programmas

-

-

473 347 036

-

-

-

-

-

-

-

69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti

233 473

133 318

14 350

-

-

8

2

1

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Naftas produktu rezerves enerģētiskās krīzes gadījumam apjomā, kas atbilst dienas vidējā tīrā importa daudzumam 90 dienu laikā, no noteiktā apjoma  (%)

97,5

100

100

100

100

Veikti novērtējumi par atkrastes vēja parka piemērotāko izsoles procedūru, kā arī izmaksu un ieguvumu analīzes ikgadējā aktualizācija (skaits)

-

-

1

1

1

Aizsargāto lietotāju īpatsvars, kuriem ir sniegts atbalsts (%)

100

100

100

100

100

Administratīvās energoefektivitātes pienākumu shēmas (skaits)

-

1

1

1

1