Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014-2020)

Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda īstenoto projektu pēcuzraudzību.

Galvenās aktivitātes:

  1. pēcpārbaužu veikšana projektu īstenošanas vietās;
  2. projektu lietu arhivēšana.

Apakšprogrammas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada prognoze

2019. gada prognoze

Projektu lietu arhivēšana

Projekti (skaits)

-

-

100

-

-

Pēcuzraudzības vizītes projektu īstenošanas vietā

Vizītes (skaits)

-

-

1

-

-

 

Finansiālie rādītāji no 2015. līdz 2019.gadam

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

-

-

4 400

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

4 400

-4 400

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

×

×

-100,0

-

Atlīdzība, euro

-

-

3 826

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

-

-

0,3

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

-

-

1 063

-

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2017.gada plānu ar 2016.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

4 400

4 400

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

-

4 400

4 400

Palielināti izdevumi Eiropas Savienības fonda 2007.-2013.gada plānošanas perioda īstenoto projektu pēcuzraudzības nodrošināšanai

-

4 400

4 400