Izmaiņas akcīzes nodokļa jomā ar 2019. gada 1. janvāri

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” paredz, ka:

 • ar 2019. gada 1. janvāri tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes smēķējamai tabakai, tabakas lapām un karsējamai tabakai par 1000 g no 66 eiro uz 70 eiro un cigāriem un cigarillām par 1000 gab. no 73 eiro uz 88 eiro. 
 • ar 2019. gada 1. martu tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes vīnam, raudzētiem dzērieniem (virs 6%) un starpproduktiem (līdz 15%) par 100 litriem no 92 eiro uz 101 eiro, starpproduktiem (virs 15% un līdz 22%) par 100 litriem no 150 eiro uz 168 eiro, spirtam un pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem par 100 litriem absolūtā spirta no 1670 eiro uz 1840 eiro un alum (par katru absolūtā spirta tilpumprocentu) par 100 litriem no 6,8 eiro uz 7,4 eiro.
 • ar 2019. gada 1. jūliju tiek palielinātas akcīzes nodokļa likmes cigaretēm:
  • minimālā nodokļa likme par 1000 gab. no 109,20 eiro uz 114,70 eiro;
  • specifiskā (fiksētā) nodokļa likme par 1000 gab. no 74,60 eiro uz 78,70 eiro;
  • procentuālā nodokļa likme saglabājas 2017. gada līmenī, t.i. 20% no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

Lai mazinātu administratīvo slogu likumā noteikts, ka ar 2019. gada 1. janvāri:

 • nebūs jāmarķē ar akcīzes nodokļa markām alkoholiskos dzērienus, kuri iepildīti arī cita veida iepakojumos (ne tikai pudelēs) ar tilpumu līdz 100 mililitriem;
 • ar akcīzes nodokļa markām nebūs jāmarķē alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, kurus fiziskā persona saņem savam patēriņam arī no valstīm, kas nav dalībvalstis;
 • komersants, kurš ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai akcīzes nodokļa likmju maiņas gadījumā neveiks inventarizāciju par alkoholiskajiem dzērieniem, kuru primārais iepakojums ir atvērts tirdzniecībai un atvērtā iepakojuma vienības tilpums nepārsniedz divus litrus.

 

Izmaiņas akcīzes nodokļa jomā ar 2018. gada 1. janvāri

Saeima 2017.gada 27.jūlijā pieņēma grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”.

Izmaiņas likumā “Par akcīzes nodokli” paredz pakāpenisku akcīzes nodokļa likmju paaugstinājumu:

 • naftas produktiem, kas tiek izmantoti par motordegvielu, no 2018.gada 1.janvāra un no 2020.gada 1.janvāra;
 • alkoholiskajiem dzērieniem no 2018.gada 1.marta līdz 2020.gada 1.martam;
 • cigaretēm no 2018.gada 1.jūlija un no 2019.gada 1.jūlija.

Akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana tika veikta, lai kompensētu pasākumus, kas saistīti ar ienākumu nodokļu reformu.

Veicot akcīzes nodokļa likmju paaugstinājuma aprēķinus tika ņemti vērā akcīzes nodokļa likmju apmēri pārējās Baltijas valstīs. Neskatoties uz to, ka Latvija turpmākajos gados paaugstinās akcīzes nodokļa likmes naftas produktiem, alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem tās saglabāsies zemākas nekā Igaunijā. 

 

Izmaiņas akcīzes nodokļa jomā ar 2017. gada 1. janvāri

Ar 2017.gada 1.janvāri tiek pārskatīta akcīzes nodokļa atbrīvojumu piemērošana diplomātiem un starptautisko organizāciju personālam, paredzot ierobežojumus akcīzes preču iegādei, piemērojot akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai akcīzes nodokļa atmaksu. Atsevišķām akcīzes precēm akcīzes nodoklis un pievienotās vērtības nodoklis veido nozīmīgu daļu no cenas, piemēram, cigaretēm un alkoholiskajiem dzērieniem. Līdz ar to, lai mazinātu risku nepamatotai akcīzes preču iegādei bez nodokļiem vai uz nodokļu atmaksas pieprasījumu, tiek noteikti maksimālie akcīzes preču (alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un elektroniskajās cigaretēs izmantojamā šķidruma) iegādes daudzumi gadā, kuriem piemēro nodokļu atbrīvojumu vai nodokļu atmaksu, vienai personai.  

No 2017.gada 1.janvāra ir pārskatītas zudumu normas alkoholiskajiem dzērieniem to ražošanas atsevišķos posmos, kā arī tiek samazināta pieļaujamā zuduma norma fasētiem alkoholiskajiem dzērieniem no 0,2% uz 0,1% .

Pārskatītas akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem:

 • akcīzes nodokļa likme karsējamai tabakai ir tāda pati kā likme citai smēķējamai tabakai, tabakas lapām, un smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai;
 • akcīzes nodokļa likmes cigāriem un cigarellām, citai smēķējamai tabakai, tabakas lapām, karsējamai tabakai un smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai tiek paaugstinātas straujāk (salīdzinājumā ar likumā “Par akcīzes nodokli” noteiktajam akcīzes nodokļa paaugstinājuma grafikam, kas ir līdz 31.12.2016.) un likmju paaugstināšana notiek 01.01.2017, 01.01.2018. un 01.01.2019.;
 • tiek mainīta akcīzes nodokļa struktūru cigaretēm ar 01.07.2017., samazinot procentuālo likmi no 25% uz 20%, vienlaikus straujāk paaugstinot akcīzes nodokļa specifisko likmi. Specifiskā likme tiek paaugstināta arī 01.07.2018.

Ar 2017.gada 1.jūliju, t.i., sākot ar 2017./2018. saimniecisko gadu tiek atceltas tiesības iegādāties degvielu ar samazināto akcīzes nodokļa likmi par zemes platībām, kurās audzē kukurūzu biogāzes ieguvei.