No  2021.gada 1.jūlija:

No 2022.gada 1.janvāra:

  • jau reģistrētais mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas ir reģistrēts PVN maksātājs, zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu;
  • jau reģistrētais mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs – SIA zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un kļūs par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju (statusa maiņa notiks automātiski).

Ja mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam – SIA  2021.gadā mikrouzņēmuma īpašnieku maiņas rezultātā palielinās mikrouzņēmuma īpašnieku skaits, tas zaudēs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar dienu, kad ir palielināts SIA īpašnieku skaits.

Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam 2021.gadā ir tiesības mainīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un kļūt attiecīgi par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu, līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša 15. datumam iesniedzot pieteikumu VID.