Programmas mērķis:

atbalstīt tos ārzemēs dzīvojošos Latvijas piederīgos un viņu ģimenes locekļus, kuri apsver iespēju vai ir jau izlēmuši atgriezties un strādāt Latvijā vai vēlas dibināt savu uzņēmumu vai attīstīt biznesa saiknes ar Latviju.

Galvenās aktivitātes:

  1. diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā atbalsta programmas īstenošana;
  2. diasporas NVO darbības atbalsta programmas īstenošana;
  3. latviešu valodas apmācība reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.

Programmas izpildītājs: Sabiedrības integrācijas fonds.
 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā

Saņemti un izvērtēti projekti (skaits)

20

25

25

25

25

Projekti uzraudzībā (skaits)

12

11

11

11

11

Diasporas NVO darbības atbalsts

Saņemti un izvērtēti projektu iesniegumi (skaits)

17

35

35

30

30

Projekti uzraudzībā (skaits)

16

15

15

15

15

Latviešu valodas apmācība remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Projekti uzraudzībā (skaits)

4

5

5

5

5

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

200

200

500

500

500

             

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

361 885

389 687

389 687

389 687

389 687

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

27 802

-

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

7,7

-

-

-

Atlīdzība, euro

32 001

32 265

32 265

32 265

32 265

Vidējais amata vietu skaits gadā

1,4

1,5

1,5

1,5

1,5

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

1 905

1 793

1 793

1 793

1 793