Politikas mērķis: nodrošināt visus transporta un sakaru nozares politikas izstrādes un ieviešanas vadības procesus / Satiksmes ministrijas darbības stratēģija

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Globālais konkurētspējas indekss par  transporta infrastruktūras kvalitāti (vieta)

-

61

51

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

6 907 518

6 129 784

7 145 744

6 409 327

6 435 495

148

152

152

152

151

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

4 273 567

5 277 123

5 464 358

5 464 213

5 420 347

137

137

136

136

136

09.00.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās

301 005

311 723

315 523

315 523

315 523

-

-

-

-

-

60.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģijas infrastruktūras tīklu un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF) apgūšanai (2014 - 2020)

24 312

-

206 039

122 266

-

-

-

1

1

-

60.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par CEF finansējumu

52 237

-

-

-

192 300

-

-

-

-

-

62.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) apgūšanai (2014 - 2020)

313 624

434 245

374 500

374 500

374 500

10

14

14

14

14

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014 - 2020)

7 271

34 528

72 595

72 595

72 595

1

1

1

1

1

70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

37 596

72 165

92 721

60 230

60 230

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

1 897 906

-

620 008

-

-

-

-

-

-

-