Politikas mērķi: ekonomiskajā ciklā sabalansēts vispārējās valdības budžets. Publiskā iepirkuma efektivitāte un stratēģiska izmantošana (videi draudzīgs, inovatīvs un sociāli atbildīgs) publisko resursu izmantošanas veicināšanā / FM darbības stratēģija 2020.2024. gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2020)

Plānotā vērtība (2022)

Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis no IKP (%)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

-2,8

-0,5

Valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IKP (%)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

35,6

30

Pašvaldībām pieejamais aizņēmumu kopējais palielinājums (milj. euro)1

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

275

118

Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecības pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu pieļaujamā pozitīvā novirze no iepriekšējā gada rādītāja (punkti)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

-1

20

Izdevumu pārskatīšanas ietvaros pārskatīto izdevumu īpatsvars no valsts pamatbudžeta izdevumiem pamatfunkciju īstenošanai (%)

FM darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

73

75

Valdības rīcības plāns

1.1., 2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 38.1.,38.2.,38.3.

Piezīmes.

1 Sasniedzamais rezultāts ir ne mazāk, kā plānotā vērtība

 

 

2020. gads
(izpilde)

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

309 558 065

249 147 345

191 486 879

227 156 649

228 038 034

428

444

430

430

430

29.00.00 Fiskālās disciplīnas padomes darbības nodrošināšana

180 032

199 559

247 532

247 532

247 532

4

4

4

4

4

31.00.00 Budžeta izpilde un valsts parāda vadība

237 403 709

239 148 466

180 089 118

215 769 122

217 119 066

197

205

205

205

205

32.00.00 Iepirkumu uzraudzības birojs

1 701 945

1 828 933

2 235 622

2 448 541

2 262 668

49

49

49

49

49

38.02.00 Eiropas Savienības sadarbības projektu un pasākumu īstenošana

40 124

360 000

100 000

84 000

-

-

-

-

-

-

63.20.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) apgūšanai (2014-2020)

360 903

506 244

-

-

-

16

16

-

-

-

70.07.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

1 786

42 621

6 363

6 491

6 265

-

-

-

-

-

71.05.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu apgūšanai

30 098

38 729

44 729

44 729

41 129

2

2

2

2

2

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

6 861 286

7 022 793

8 763 515

8 556 234

8 361 374

160

168

170

170

170

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

62 978 182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Fiskālā nodrošinājuma rezerve no IKP (%)¹

-

0,1

0,1

0,1

0,1

Izdevumu pārskatīšanas ietvaros pārskatītās jomas (skaits)

-

-

2

2

2

Piezīmes.

1 Fiskālās disciplīnas likuma 17.pants