Politikas mērķis: atbilstoši attīstības plānošanas dokumentiem finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds atbalsta arī publiskā un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanu Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju savstarpējās uzticības īpatsvars (%) [327]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

50

(2014)

62

(2020)

Iedzīvotāju īpatsvars, kas darbojas nevalstiskajās organizācijās (%) [328]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

4

(2014)

9

(2020)

Sabiedrības neiecietība pret citu tautību pārstāvjiem (%) [329]

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam  

54

(2014)

47

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

9 456 868

8 688 045

9 440 531

8 908 075

8 720 853

46,7

42

33,5

30,7

30,2

01.00.00 Sabiedrības integrācijas fonda vadība

666 589

707 763

731 433

731 433

731 433

20,8

30,5

20,1

20,1

20,1

02.00.00  Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programmas

189 134

244 734

130 904

130 904

-

0,5

0,5

0,5

0,5

-

03.00.00 Reemigrācijas atbalsta programma

351 360

389 867

355 718

-

-

2,3

2,5

2,3

-

-

62.00.00 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana

-

-

4 400

-

-

-

-

0,3

-

-

63.00.00 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana

795 550

 

-

1 474 948

1 186 461

989 837

-

-

4,6

4,6

4,6

67.00.00 Eiropas Kopienas iniciatīvas projektu un pasākumu īstenošana

340 642

39 519

-

-

-

2,3

-

-

-

-

70.00.00 Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana

3 408 228

6 604 281

6 739 369

6 859 277

6 999 583

10,5

5,5

5,5

5,5

5,5

71.00.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu, projektu un pasākumu īstenošana

3 490 993

701 881

3 759

-

-

9,5

3

0,2

-

-

73.00.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti

1150

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

96.00.00 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā

198 976

-

-

-

-

0,7

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

14 246

-

-

-

-

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Nevalstisko organizāciju īstenojamie projekti uzraudzībā un pēc uzraudzībā (skaits)

740

380

560

518

497

Latviešu valodu apguvušās personas (skaits)

1 342

1 419

1 200

1 200

-

Vistrūcīgākajām personām izsniegtas pārtikas un materiālās palīdzības pakas (skaits)

335 282

466 550

522 550

533 000

543 660

Diasporas un Latvijas bērnu kopīgās nometnes Latvijā (skaits)

40

40

41

-

-

Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojuma nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļu vai alternatīvo statusu (pakalpojumu saņēmēju skaits)

-

-

390

390

390