Dokumenta veids

Tiesību akts - likumprojekts.

Aprites stadija

Izsludināts  Vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā (21-TA-324).

https://tapportals.mk.gov.lv/

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - mazināt administratīvo slogu gan Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai, gan komersantiem, kas organizēs preču vai pakalpojumu loterijas un kuriem atbilstoši normatīvajam regulējumam Inspekcijā jāreģistrē loteriju norise.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Iesniegt Valsts kancelejā.

Dokumenti

Uzziņa 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Atbildīgā amatpersona

O.Bogdanova, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore.