Dec Nov Decembris 2018 Dec Jan
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Latvijas Republikas Finanšu ministrija
Smilšu iela 1, Rīga
LV-1919, Latvija

Tel.: +371-67095405
Fakss: +371-67095503
E-pasts: pasts@fm.gov.lv
info@fm.gov.lv

Saziņai ar mājaslapas redaktoru: info@fm.gov.lv

Pašvaldību finanšu uzraudzība 24/07/2018

Pašvaldību aizņēmumu mērķi 2018. gadam

I Aizņēmuma mērķi ar izņemšanas iespēju  tikai 2018.gadā: 

 1. Kurināmā iegāde. Maksimālais aizņēmuma atmaksas termiņš ir 1 gads.
 2. Pirmpirkuma tiesību izmantošana.
 3. Pašvaldības noteikto prioritāro investīciju projektu īstenošana:
 • 250 000 euro apmērā republikas pilsētu pašvaldībām un reģionālās nozīmes attīstības centra pašvaldībām (21 novadu pašvaldībai).
 • 400 000 euro apmērā pārējām 89 novada pašvaldībām.

II Ar aizņēmuma izņemšanas iespējām vidējā termiņā:

1. Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošana, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšana ar mērķi nodrošināt pašvaldību līdzfinansējumu šo projektu īstenošanai.

2. Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansēto projektu īstenošana.

3. Izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošana.

4. Sociālo iestāžu investīciju  projektu īstenošana.

5. Pašvaldības katlu māju (ar jaudu līdz 3 MW) energoefektivitātes uzlabošanas investīciju projekti.

6. Valsts nozīmes sporta, aizsardzības infrastruktūras attīstības projekti, kuriem paredzēts valsts budžeta līdzfinansējums.

7. Investīcijas ārkārtas (avārijas) seku nekavējošai novēršanai.

8. Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegāde. Maksimālais aizņēmuma atmaksas termiņš ir 7 gadi.

9. Investīciju veikšana valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos.

10. Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā nekustamā īpašuma, kas atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, iegāde.

11. Investīciju projektu dokumentācijas izstrāde. Maksimālais aizņēmuma atmaksas termiņš ir 5 gadi.

12. Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija.

13. Ceļu, un to kompleksa* investīciju projekti, tajā skaitā šo projektu ietvaros paredzēto siltumtrašu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei, ar pašvaldības budžeta faktisko ieguldījumu (līdzfinansējumu) 2018.gadā ne mazāka kā 25% no kopējām pašvaldības izmaksām.
*Ceļu un to kompleksa definīcija noteikta Ceļu satiksmes likuma 1.panta trešajā daļā.

14. Kultūras iestāžu investīciju projekti ar pašvaldības budžeta faktisko ieguldījumu (līdzfinansējumu) 2018.gadā ne mazāka kā 40% no kopējām pašvaldības izmaksām.

Jaunie mērķi (no 2018.gada)

15. Eiropas Savienības fondu ierobežotās projektu iesniegumu atlases  projektu priekšfinansēšana, ievērojot šādus nosacījumus:

 • aizņēmums ir attiecināms uz pašvaldībām, kuras pretendē uz Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanu ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, kuras noteiktas kā finansējuma saņēmēji konkrētā specifiskā atbalsta mērķa Ministru kabineta noteikumos un kuru projekta ideja saskaņota Reģionālās attīstības koordinācijas padomē vai citā kārtībā, kā šo saskaņošanu paredz Ministru kabineta noteikumi par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu;
 • aizņēmuma apmērs ir atbilstošs finanšu resursiem, kas nepieciešami projekta uzsākšanai līdz līguma noslēgšanai ar sadarbības iestādi (CFLA).

16. Valsts budžeta līdzfinansētu kultūras iestāžu investīciju projektu pabeigšana, ar  pašvaldības budžeta faktisko ieguldījumu (līdzfinansējums) 2018. gadā ne mazāk kā  25 % no pašvaldības kopējām izmaksām.

 

Pašvaldību galvojumi 2018. gadam

Pašvaldībām 2018.gadā ir tiesības sniegt galvojumus:

 1. Par tām parāda saistībām, kuras uzņemas pašvaldības kapitālsabiedrība investīciju projektu īstenošanai.
 2. Par tām parāda saistībām, kuras uzņemas studējošie studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes.

 

Pašvaldību ilgtermiņa saistību uzņemšanās nosacījumi 2018. gadam

Pašvaldībām 2018.gadā ir tiesības uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam tikai: 

 1. Līdz 5 gadiem pašvaldību autonomo funkciju nodrošināšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem, datortehnikas, sakaru un citas biroja tehnikas iegādei.
 2. Pakalpojumiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai.
 3. Likuma „Par valsts budžetu 2018.gadam” 14.panta panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktā minēto investīciju projektu īstenošanai;
 4. Publiskās un privātās partnerības likumā noteiktajā kārtībā akceptēto publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai.

Likuma „Par pašvaldību budžetiem” 22.panta izpratnē pašvaldību ilgtermiņa saistības ir saistības, kuras pašvaldība uzņemas, slēdzot līgumus par preču pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu saņemšanu, vai būvdarbu veikšanu pasūtītāja vajadzībām un līgumus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētu projektu realizācijā, bet kopējo samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic 12 mēnešu laikā  no līguma noslēgšanas brīža.

 

Kārtība aizņēmumu ņemšanai un galvojumu sniegšanai

Kārtību, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus un sniegt galvojumus nosaka 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.196  “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”.

Pielikumi:

 

Ieteikumi pašvaldībām aizņēmumu/ galvojumu dokumentu izstrādei

Ja vēlaties saņemt jaunumus savā e-pastā, lūdzu, ievadiet e-pastu un nospiediet pogu - pieteikties!

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

KALENDĀRS

Dec Nov Decembris 2018 Dec Jan
P O T C P S Sv
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

Kamera

Finanšu ministrijā tiek veikta personas datu apstrāde atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam. Pirms personas datu iesniegšanas aicinām iepazīties ar to apstrādes kārtību. Finanšu ministrijas telpās var tikt veikta foto, video un audio fiksācija pasākumu un norišu publicitātes vajadzībām, lai nodrošinātu informācijas pieejamību sabiedrībai.

Skatīt vairāk

KONTAKTI

Tālrunis uzziņām: 67095405

Lietvedības tālrunis: 67095578

Fakss: 67095503

E-pasts: info@fm.gov.lv

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu tās lietošanas pieredzi un optimizētu darbību. Turpinot pārlūkprogrammas sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, Jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Lai saņemtu detalizētāku informāciju, aicinām apskatīt mūsu tīmekļa vietnes sīkdatņu politiku.
Piekrītu

Latvijas Republikas Finanšu Ministrija