Politikas mērķis: Plānot un izstrādāt iekšlietu politiku, kā arī nodrošināt nozares vadības procesus, organizēt, koordinēt un kontrolēt iekšlietu politikas īstenošanu/ Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

 

Politikas rezultatīvie rādītāji

Attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība (2017)

Plānotā vērtība (2019)

Īstenota vienota iekšlietu nozares tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektu izstrādes un saskaņošanas procedūra (IeM Tiesību aktu projektu virzības komitejā izskatīto dokumentu projektu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

118

100

Nodrošināta savlaicīga sabiedrības informētība par īpaši svarīgiem jautājumiem tiesiskās kārtības un iekšējās drošības nodrošināšanas jomā (informatīvo pasākumu skaits)

Iekšlietu ministrijas darbības stratēģija 2017.-2019.gadam

355

350

 

 

2017. gads
(izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

7 168 339

14 052 101

15 581 083

9 631 221

9 750 864

145,5

145

148

149

149

97.00.00 Nozaru vadība un politikas plānošana

3 783 414

3 774 617

3 832 092

3 895 859

3 891 362

128,5

129,5

128

128

128

67.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Kopienas iniciatīvu fondu finansējumu

62 481

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67.06.00 Pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)

8465

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" fondu finansējumu (2007-2013)

1 950 442

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.16.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm

62 764

62 728

62 728

62 728

62 728

-

-

-

-

-

70.18.00 Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)

479 761

453 310

2 443 127

556 545

556 545

16

15,5

15

15

15

70.21.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Iekšējās drošības un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu finansējumu (2014-2020)

764 430

9 756 692

8 929 438

4 838 772

4 970 019

-

-

-

-

-

70.23.00 Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai

-

-

35 465

20 650

16 029

-

-

-

-

-

71.06.00 Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu finansētie projekti

19 263

-

245 994

255 881

254 181

1

-

5

6

6

73.02.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem

-

4754

-

786

-

-

-

-

-

-

73.08.00 Baltijas jūras valstu padomes Projektu atbalsta fonda īstenošana

37 319

-

9676

-

-

-

-

-

-

-

99.00.00 Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums

-

-

22 563

-

-

-

-

-

-

-

Kvalitātes rādītāji

Iekšlietu ministrijas Twitter profila sekotāju skaits6

7041

7000

7300

7400

7500

6informācija pieejama: https://twitter.com/IeM_gov_lv