Programmas mērķis:

nodrošināt pensiju izmaksu un veselības aprūpes izdevumu kompensācijas atvaļinātajām militārpersonām, kā arī pabalstu piešķiršanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt līdzekļu saņēmēju (atvaļinātās militārpersonas, NBS profesionālā dienesta karavīri, Latvijas nacionālās pretošanās kustības dalībnieki, 1991. gada barikāžu laikā bojāgājušo tuvinieki) sociālās garantijas (pensijas, pabalsti, medicīnas pakalpojumi atvaļinātajiem karavīriem).

Programmas izpildītājs: Aizsardzības ministrija (civilmilitārā struktūra).

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gada     izpilde

2020. gada plāns

2021. gada plāns

2022. gada prognoze

2023. gada prognoze

Sociālo garantiju saņēmēju skaits

Ikmēneša pensiju un pabalstu saņēmēji (skaits)

2 167

2 335

2 335

2 350

2 375

Pabalsti karavīriem par veselības bojājumiem (skaits)

203

205

205

210

215

Medicīnisko pakalpojumu saņēmēji (skaits)

1 728

1 571

1 571

1 586

1 602

Finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam

 

2019. gads (izpilde)

2020. gada   plāns

2021. gada plāns

2022. gada plāns

2023. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

13 477 300

13 555 672

16 269 120

16 269 120

16 269 120

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

78 372

2 713 448

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

0,6

20,0

-

-

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu (eiro)

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

-

2 713 448

2 713 448

t. sk.:

Citas izmaiņas

-

2 713 448

2 713 448

t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām)

-

2 713 448

2 713 448

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 12.00.00 “Kara muzejs”, lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi

-

19 990

19 990

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi

-

1 445 831

1 445 831

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija”, lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi

-

394 466

394 466

Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu militārpersonu pensiju izmaksu saistībā ar 2020. gadā paredzēto militārpersonu izdienas pensiju indeksācijas ietekmi

-

853 161

853 161