Apakšprogrammas mērķis:

  • nodrošināt ārstniecības iestāžu sniegto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

Galvenās aktivitātes:

  • apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta no valsts budžeta apmaksāto primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu apmaksa ārstniecības iestādēm atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība” no­teiktajiem tarifiem un apmaksas nosacījumiem, kā arī tiek nodrošināta pacienta iemaksu kompensācija tām iedzīvotāju kategorijām, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir atbrīvotas no pacienta iemaksas.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nacionālais veselības dienests.

 

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018. gads (izpilde) 2019. gada plāns 2020. gada plāns 2021. gada prognoze 2022. gada prognoze

Uzlabota primārās veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība un kvalitāte

Ģimenes ārsti, kuri no valsts budžeta līdzekļiem nodrošina veselības aprūpes pakalpojumus (līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu), (skaits)

1 308

1 300

1 287

1 287

1 289

Vidēji reģistrētie pacienti uz vienu ģimenes ārsta praksi (skaits)

1 512

1 500

1 513

1 513

1 513

Ambulatorie apmeklējumi pie ģimenes ārstiem gadā, valsts apmaksātie pakalpojumi (skaits)

5 816 281

5 816 281

5 976 776

5 976 776

5 976 776

Pakalpojumu sniedzē­ji (līgumi) bērnu zobārstniecībā (skaits)

259

251

258

258

258

Apmeklējumi zobārstniecībā (skaits)

477 791

514 981

503 234

503 234

503 234

Ģimenes ārstu prakses, kurām piesaistīta otra māsa, līgumattiecī­bās ar NVD (skaits uz gada beigām)

 

771

 

771

 

766

 

766

 

766

Ģimenes ārsta reģistrētajiem pacientiem veikto profilaktisko apskašu aptvere (pacienti no 18 g.v.), (%)

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Veselības aprūpes mājās apmeklējumi (skaits)

378 773

378 773

384 974

384 974

384 974

 

Finansiālie rādītāji no 2018. līdz 2022.gadam

 

2018.gads (izpilde) 2019.gada plāns 2020.gada plāns 2021.gada plāns 2022.gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

107390 707

126 040 838

134662 057

130 615 566

130 615 566

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

18650 131

8621 219

-4046 491

-

Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu

×

17,4

6,8

-3,0

-

 

Izmaiņas izdevumos (euro), salīdzinot 2020.gada plānu ar 2019.gada plānu

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi – kopā

15775 878

24397 097

8621 219

t. sk.:

Prioritāri pasākumi

-

8998 609

8998 609

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 17.septembra sēdes prot. Nr.42 34§. 2.punktam

-

4952 118

4952 118

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu starpnozaru prioritārā pasākuma “Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana” īstenošanu atbilstoši priekšlikumam Nr.133 un Nr.88 2.lasījumam

-

4046 491

4096 491

Vienreizēji pasākumi

15775 878

-

-15775 878

Samazināti izdevumi vēža skrīninga programmas reformai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.2.2.apakšpunktam

520 000

-

-520 000

Samazināti izdevumi kvalitātes maksājuma 205,10 euro apmērā iekļaušanai ģimenes ārstu kapitācijas naudā, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.1.apakšpunktam

3131 715

-

-3131 715

Samazināti izdevumi ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformai, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.2.apakšpunktam

3729 362

-

-3729 362

Samazināti izdevumi zobārstniecības tarifam bērniem, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.3.apakšpunktam

1314 628

-

-1314 628

Samazināti izdevumi zobārstniecības kompozītam bērniem līdz 14 gadu vecumam ar Latvijas zobārstniecības asociācijas (LZA) medikamentiem, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.4.apakšpunktam

2423 648

-

-2423 648

Samazināti izdevumi zobārstniecības apjoma pieaugumam, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.4.5.apakšpunktam

3760 061

-

-3760 061

Samazināti izdevumi sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veiktajai primārai profilaksei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.2.1.apakšpunktam

502 911

-

-502 911

Samazināti izdevumi sirds un asinsvadu slimību ģimenes ārstu veiktajai sekundārai profilaksei, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 3.5.2.2.apakšpunktam

88 270

-

-88 270

Samazināti izdevumi zarnu vēža skrīningam, kam 2019.gadā tika pārdalīts finansējums no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra sēdes protokola Nr.1 33.§ 4.2.1.apakšpunktam un 7.punktam

305 283

-

-305 283

Citas izmaiņas

-

15398 488

15398 488

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas palielināšanu pārējam personālam, kas nav ārstniecības personas, saistībā ar valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 18.decembra sēdes protokola Nr.60, 88.§ 5.1.3.1.apakšpunktam

-

1 293

1 293

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu vēža skrīninga programmas reformu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.4.1.apakšpunktam

-

520 000

520 000

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ģimenes ārstu veikto sirds un asinsvadu slimību primāro profilaksi (primārās profilakses algoritmu ieviešana), pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.4.2.apakšpunktam

-

300 239

300 239

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ģimenes ārstu veikto sirds un asinsvadu slimību sekundāro profilaksi, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.4.3.apakšpunktam

-

48 830

48 830

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zarnu vēža skrīningu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.4.4.apakšpunktam

-

218 721

218 721

Palielināti izdevumi, lai turpinātu iekļaut kvalitātes maksājumu 205,10 euro apmērā ģimenes ārstu kapitācijas naudā, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.4.5.apakšpunktam

-

3081 706

3081 706

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu ģimenes ārstu kvalitātes maksājumu sistēmas reformu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.4.6.apakšpunktam

-

3729 362

3729 362

Palielināti izdevumi, lai bērniem nodrošinātu zobārstniecības pakalpojumu tarifa pieaugumu 2019.gada līmenī, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.4.7.apakšpunktam

-

1314 628

1314 628

Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu zobārstniecības kompozītu bērniem ar Latvijas zobārstniecības asociācijas atzītiem medikamentiem, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.4.8.apakšpunktam

-

2423 648

2423 648

Palielināti izdevumi, lai bērniem nodrošinātu zobārstniecības pakalpojumu apjoma pieaugumu, pārdalot finansējumu no 74.budžeta resora 08.00.00 programmas “Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums”, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 20.augusta sēdes protokola Nr.35 26.§ 43.4.9.apakšpunktam

-

3760 061

3760 061