Politikas mērķis: palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm / Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm (%) [306]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

28

(2017)

40

(2020)

Atbalstīta profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu (sporta veidos) īstenošana (skaits)

Sporta politikas pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

37

(2018)

41

(2020)

Valdības rīcības plāns

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību 171., 172. un 173. punkti.

 

 

2017. gads (izpilde)

2018. gada plāns

2019. gada plāns

2020. gada prognoze

2021. gada prognoze

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaitskopā, t.sk.:

51 176 874

51 367 960

39 535 150

37 733 876

30 282 295

85,4

88

88

88

88

09.04.00 Sporta būves

14 200 625

19 349 430

8 052 880

5 727 957

627 957

-

-

-

-

-

09.08.00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

457 030

-

-

42 686

42 686

-

-

-

-

-

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

3 158 266

3 019 954

2 898 003

3 113 901

2 343 649

-

-

-

-

-

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

2 030 888

2 035 135

2 090 040

2 090 040

2 090 040

77,4

80

80

80

80

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs

96 483

148 951

86 265

86 265

86 265

8

8

8

8

8

09.16.00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā

2 667 415

992 415

542 415

484 830

242 415

-

-

-

-

-

09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai

1 650 000

1 650 000

1 650 000

1 730 145

1 360 811

-

-

-

-

-

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

14 666 398

14 666 398

15 038 356

15 038 356

15 038 356

-

-

-

-

-

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports

6 878 557

6 765 126

7 095 126

7 302 824

5 770 065

-

-

-

-

-

09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai

4 391 212

1 175 551

1 403 565

1 726 917

2 405 096

-

-

-

-

-

09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” pielāgotā sporta attīstībai

365 000

365 000

465 000

389 955

274 955

-

-

-

-

-

09.26.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja” Paralimpiskā centra izveidei

615 000

1 200 000

213 500

-

-

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi sporta nozares attīstības veicināšanai (euro)

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

125 000

121 000

142 090

142 090

142 090

Latvijā organizētās starptautiskās sporta sacensības (skaits)

115

110

137

137

137

Latviju pārstāvošie sportisti, kuri piedalās Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensībās (skaits)

5 875

5 900

6 512

6 512

6 512

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

37 079

35 000

35 115

35 115

35 115

Kvalitātes rādītāji

Attiecinot vasaras Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

-

-

50

(2020)

-

Attiecinot ziemas Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

30

(2018)

-

-

-