Politikas mērķis: palielināt Latvijas iedzīvotāju īpatsvaru, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā nodarbojas ar fiziskām vai sportiskām aktivitātēm / Sporta politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

Politikas rezultatīvie rādītāji

APD vai normatīvie akti

Faktiskā vērtība

Plānotā vērtība

Iedzīvotāju īpatsvars, kas vismaz 1-2 reizes nedēļā Latvijā nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm (%) [306]

Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam

30

(2014)

40

(2020)

Atbalstīta profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu (sporta veidos) īstenošana (skaits)

Sporta politikas pamatnostādnes

2014.-2020.gadam

40

(2016)

40

(2020)

 

 

2015. gads (izpilde)

2016. gada plāns

2017. gada plāns

2018. gada plāns

2019. gada plāns

Ieguldījumi

Izdevumi kopā, euro, t.sk.:

Vidējais amata vietu skaits kopā, t.sk.:

31 458 798

36 893 074

49 811 864

42 667 744

37 072 106

87,4

87,4

88

88

88

09.04.00 Sporta būves

7 156 134

6 342 683

17 424 830

11 859 170

6 925 718

-

-

-

-

-

09.08.00 Balvas par izciliem sasniegumiem sportā

142 686

42 686

42 686

42 686

42 686

-

-

-

-

-

09.09.00 Sporta federācijas un sporta pasākumi

2 206 920

2 820 000

3 039 005

2 323 940

2 292 978

-

-

-

-

-

09.10.00 Murjāņu sporta ģimnāzija

3 360 311

2 639 551

2 012 392

2 012 942

2 012 392

79,4

79,4

80

80

80

09.12.00 Latvijas Sporta muzejs

85 146

101 835

85 763

85 763

85 763

8

8

8

8

8

09.16.00 Dotācija nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā

1 048 803

2 006 613

1 282 415

992 415

542 415

-

-

-

-

-

09.17.00 Dotācija komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai

1 306 307

1 650 000

1 650 000

1 377 801

1 360 811

-

-

-

-

-

09.19.00 Finansējums profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

9 057 590

11 001 120

14 666 398

14 666 398

14 666 398

-

-

-

-

-

09.21.00 Augstas klases sasniegumu sports

5 980 124

6 558 036

6 718 036

5 801 940

5 722 975

-

-

-

-

-

09.23.00 Valsts ilgtermiņa saistības sportā – dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai

764 776

3 365 550

2 525 339

3 224 444

3 145 015

-

-

-

-

-

09.25.00 Dotācija biedrībai “Latvijas Paralimpiskā komiteja”

350 000

365 000

365 000

280 245

274 955

-

-

-

-

-

Citi ieguldījumi

Valsts kapitālsabiedrību ziedojumi sporta nozares attīstības veicināšanai (euro)

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji

Atzīto sporta federāciju aktivitātēs iesaistītās personas (skaits)

109 590

112 000

120 000

121 000

1 000

Latvijā organizētās starptautiskās sporta sacensības (skaits)

102

90

110

110

120

Latviju pārstāvošie sportisti, kuri piedalās Eiropas un pasaules līmeņa starptautiskās sporta sacensībās (skaits)

5 851

5 875

5 900

6 100

6 200

Audzēkņi valsts līdzfinansētajās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits)

30 162

34 514

35 000

35 000

35 000

Kvalitātes rādītāji

Attiecinot vasaras Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

-

-

-

50

(2020)

Attiecinot ziemas Olimpiskajās spēlēs iegūto medaļu skaitu pret iedzīvotāju skaitu, kā arī pret 100 miljardu dolāru lielu IKP (Latvijas zemākā pieļaujamā vieta medaļu kopvērtējumā)

-

-

-

30

(2018)

-