Labklājības ministrija

Adoptēto bērnu īpatsvars visu adoptējamo bērnu skaitā (%)

  • 2017 12,8
  • 2020 22,0

Aizbildnībā un audžuģimenēs (ģimeniskā vidē) dzīvojošu bērnu īpatsvars visu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaitā (%)

  • 2018 87,7
  • 2020 85,0

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībām, ko veido 2 pieaugušie un 3 un vairāk apgādībā esoši bērni (%)

  • 2017 20,7
  • 2020 27,0

Nabadzības riska indekss mājsaimniecībās, kurās viens pieaugušais audzina vismaz vienu bērnu (%)

  • 2017 32,6
  • 2020 30,0

Ārpus ģimenes aprūpē esošo bērnu skaits attiecībā pret visu nepilngadīgo iedzīvotāju skaitu valstī (%) (2020.gadā plānotā vērtība noteikta ≤ 2,0)

  • 2018 1,8
  • 2020 2,0