Politikas rezultatīvie rādītāji

Finanšu ministrija

Vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķis (% no IKP)

  • 2019 -0.3
  • 2021 -0.5

Pašvaldībām pieejamais aizņēmumu kopējais palielinājums ne mazāk kā (milj. euro)

  • 2019 143.4
  • 2021 118.0

 


Kārtējā gadā veikto procentu izdevumu attiecība pret iepriekšējā gada valsts parāda apjomu (pēc nacionālās metodoloģijas) nepārsniedz iepriekšējā gada attiecīgo rādītāju vairāk par 20 bāzes punktiem (novirze no iepriekšējā gada rādītāja bāzes punktos)

  • 2019 14
  • 2021 20

Valsts budžeta izdevumu īpatsvars no IKP (%)

  • 2019 31.6
  • 2021 20.0