Plānotie izdevumi 2020.gadā - 26,0 miljoni euro

  1. Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana (23,0 milj. eiro jeb 88,5%) - Sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana
  2. Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība (3,0 milj. eiro jeb 11,5%) - Sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

Plānotie izdevumi 2020.gadā - 26,0 miljoni euro

  1. Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana (23,0 milj. eiro jeb 88,5%)
    Sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana
  2. Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība (3,0 milj. eiro jeb 11,5%)
    Sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās

Plānotie izdevumi 2020.gadā - 26,0 miljoni euro

Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana (23,0 milj. eiro jeb 88,5%) Sekmīga Latvijas Republikas likumdošanas procesa nodrošināšana
Dalība starptautiskajās organizācijās un starpparlamentārā sadarbība (3,0 milj. eiro jeb 11,5%) Sadarbība ar citu valstu parlamentāriešiem starptautisko organizāciju ietvaros, līdzdalība starptautiskajās organizācijās