Ekonomiskās darbības finansējums — 1 800,4 milj. €
Finansējuma sadalījums