Kādi rezultāti?

Ekonomikas ministrija 2020

Enerģijas patēriņš IKP radīšanai (izteikts kg naftas ekvivalenta uz 1 000 euro no IKP)

 • 2017 200,3
 • 2020 176,0

Enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, īpatsvars enerģijas bruto gala patēriņā (%)

 • 2017 39,01
 • 2020 40,0

Energoatkarība (neto energoresursu imports/bruto iekšzemes enerģijas patēriņš plus bunkurēšana ,%)

 • 2017 44,1
 • 2020 44,1

Infrastruktūras savienojumi elektrības tirgū (starpsavienojumu jauda pret uzstādīto ģenerējošo jaudu visās trīs Baltijas valstīs, %)

 • 2018 23,7
 • 2020 15,0

Infrastruktūras savienojumi gāzes tirgū Integrācija ES tīklos, iespējas pirkt dabasgāzi no dažādiem avotiem visās trīs Baltijas valstīs (savienojumu skaits)

 • 2018 2
 • 2020 1,0

Būvniecības apjoms faktiskās cenās, miljardi euro

 • 2018 2,18
 • 2020 2,67

Dokumentu saskaņošana no būvniecības ieceres līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, dienu skaits

 • 2018 192
 • 2022 74
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Elektroenerģijas tirdzniecība

 • 2018 0,609
 • 2022 0,550

Tirgus koncentrācijas līmenis (Herfindāla-Hiršmana (HHI) indekss) - Dabasgāzes tirdzniecība

 • 2018 0,871
 • 2022 0,550