Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 310 “Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi””
Aprites stadija

11.05.2021. Ministru kabineta sēdes darba kārtības jautājums.

18.03.2021. (VSS-219).

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Mērķis - noteikt akcīzes nodokļa atmaksu vai akcīzes nodokļa pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem, ja Valsts ieņēmumu dienestam tiks iesniegta informācija par iepriekš minēto produktu akcīzes nodokļa markām.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Dokumenti

Uzziņa MK noteikumu projekts Anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties  
Cita informācija  
Atbildīgā amatpersona S.Āmare-Pilka, Netiešo nodokļu departamenta direktore.