Dokumenta veids Tiesību akts
Aprites stadija

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”” (22-TA-1852) iesniegts Valsts kancelejā.

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos Nr. 105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām”” (22-TA-1929) publicēts Latvijas Vēstnesī.

MK noteikumu projekts “Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība” (22-TA-1815) publicēts Latvijas Vēstnesī.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Izstrādes nepieciešamības pamatojums - likumprojekta “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr.548/Lp13) 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10.pants un likumprojekta “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr.571/Lp13) 7.pants.
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  
Dokumenti                    
Atbildīgā amatpersona Larijs Martinsons, Juridiskā departamenta direktors.