Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no ienākumu nodokļa sistēmas nodokļiem, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un kas sevī ietver arī algas nodokli, nodokli par ienākumiem no saimnieciskās darbības, nodokli par ienākumu no kapitāla, samazināto patentmaksu, mikrouzņēmumu nodokļa daļu, sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokli.