Politikas rezultatīvie rādītāji

Tieslietu ministrija

Pilnu brīvības atņemšanas sodu izcietušu personu recidīva līmenis no notiesātajiem (2 gadus pēc soda izciešanas beigām izdarīts jauns noziedzīgs nodarījums, par kuru ierosināts kriminālprocess, vai persona notiesāta) (%) 

  • 2021 51
  • 2024 51

Notiesāto personu īpatsvars, kuri saņem pilnu individuālajā resocializācijas plānā paredzēto resocializācijas vajadzību risināšanu (%)

  • 2020 72
  • 2022 100

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos (skaits)

  • 2020 370
  • 2024 1560

Vietas, kur ieslodzītie tiek izvietoti drošos, resocializācijas īstenošanai piemērotos un starptautiskajām prasībām atbilstošos apstākļos, no kopējā ieslodzījuma vietās esošo vietu skaita (%)

  • 2020 8.0
  • 2024 26.65