Politikas rezultatīvie rādītāji

Izglītības un zinātnes ministrija

Attīstības plānošanas dokumenti politikas un darbības rezultātu sasniegšanai (skaits)

  • 2019 7
  • 2021 7

Informācijas sistēmas, ar kurām Nacionālajai zinātniskās darbības informācijas sistēmai notiek automātiska datu apmaiņa (skaits)

  • 2019 2
  • 2021 5

Labu, ļoti labu, teicamu un izcilu vērtējumu īpatsvars profesionālās kvalifikācijas eksāmenos

  • 2019 24,5% (vērtējums 9 – 10), 49,3% (7 – 8 balles) 
  • 2024 25% (vērtējums 9 un 10), 50% (7 un 8 balles)

Nodrošināta ERAF un ESF snieguma ietvarā iekļauto rādītāju izpilde IZM un IZM padotības iestāžu projektos vismaz 85% no izvirzītajām starpposma mērķa vērtībām līdz 2018.gada beigām (sertificēti izdevumi, euro)

  • 2018 62 896 207
  • 2021 59 581 298